Stanice technické kontroly STK a stanice měření emisí SME

jsou provozovány společností Stavební konstrukce Vyškov a.s.,  Brno, Viniční 3770/21, a jsou pověřeny k výkonu státního odborného dozoru nad technickým stavem silničních a zvláštních vozidel dle zákona 56/2001 Sb., který ukládá povinnost provozovatelům vozidel přistavit vozidlo na svůj náklad k pravidelnému měření emisí a technické prohlídce v zákonem předepsaných lhůtách.

Tento web provozuje Stavební konstrukce Vyškov a.s.